Pandawa Lima with mother Kunti and Gatotkaca

Yudhistira the eldest Pandawa

Bima the second Pandawa

Arjuna the third Pandawa

Nakula and Sadewa the twin Pandawa brothers

Another version of Pandawa Lima figures

Yudhistira

Bima

Arjuna

Nakula and Sadewa